Toto je obsah e-mailu od vedoucího seriálu

Dobrý den všem,

 

V rámci uvolňování situace ohledně vládních omezení (viz zpráva o možnosti pořádání sportovních a kulturních akci od 11.5.2020, uveřejněná na stránkách svazu modelářů – www.svazmodelaru.cz) se nám podařilo vyjednat za určitých podmínek 2.podnik letošního seriálu NCI.CZ MČR GT3, a sice 13.6.2020 na autodráze MK MOST s laskavým svolením vedení Střediska volného času v Mostě, magistrátu města Most a vstřícnosti a ochoty vedení klubu MK MOST.

V příloze zasílám propozice závodu a pandemický plán, který věřím, že všichni s pochopením nějak naplníme a úspěšně zrealizujeme, abychom po závodě mohli konstatovat, že jsme podnik ustáli bez úhony a navíc se zážitky, po nichž již všichni po úkorných měsících prahneme.

Věřím, že představeným podnikem se nám podaří pokračovat v letošním seriálu tak, že budeme moci mít možnost beze zbytku naplnit seriál všemi závody, které jsme si letos naplánovali.

Tímto bych Vás chtěl všechny zdvořile požádat o potvrzení účasti v uvedeném termínu na stránkách svazu modelářů, pokud se chcete závodu zúčastnit a pokud možno co nejdříve, abychom mohli závod řádně naplánovat

 

Poprosím všechny, které dle e-mailů v seznamu výše zachytí, že jsem na někoho zapomněl, aby jste byli tak laskaví a přeposlali mu jej. Předem děkuji.

Zároveň prosím o bedlivé přečtení plánu, aby jste věděli, do čeho jdete😊.

 

V propozicích dále uvádím, že na závodě se budou všem týmům rozdávat trička, které Vás budou provázet celým seriálem, s možností výběru barvy. Aby nedošlo ke kolizím při výběru 😊, budou si týmy vybírat trička v pořadí dojetého 1.závodu, přeju tedy všem, aby měli barvu, která se jim nejvíc líbí, i když uvnitř samotného týmu, to může být též problém😊.

 

Prodej náhradních dílů a modelů při závodě jako obvykle.

 

Díky Vám předem za Vaší reakci a budu se případně těšit na setkání s Vámi.

 

S pozdravem

 

Zdeněk Hába

jednatel společnosti

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Gorkého 1613

436 01 Litvínov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.nci.cz

mob. 733 704 260

tel. 476 701 266

DIČ: CZ28683218

 

logo2

 


 

Příloha 1

 

Základní opatření k prevenci před onemocněním koronavirem

Pro akci: NCI.CZ MČR GT3 – sezona 2020 – 2.podnik seriálu

Místo konání: areál SVČ Most, prostory autodráhy MK Most

Termín: 12. – 13.06.2020

 • příjezd a následný vstup do prostor bude ze dvora vchod do budovy A vlevo, parkování vozidel ve dvoře, po zahájení akce bude dvůr pro vozidla uzavřen

 • při příchodu bude nutné odevzdat vyplněný formulář = „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ – viz příloha formulář je možno vyplnit i předem, oskenovat a zaslat na e-mail vedení závodu

 • účastníci závodu musí mít s sebou povinně roušku a také sáček na uložení roušky

 • při vstupu do SVČ si účastníci umyjí ruce dezinfekcí, v rámci budovy bude pohyb minimalizován pouze na prostory autodráhy, jejích náležejících prostor a hygienického zázemí

 • během závodu musí všichni účastníci dodržovat předepsaný odstup a minimalizovat rizika spojená s kontaktem s druhými osobami

 • při vlastním závodě vzhledem k blízké vzdálenosti stanovišť pro ovladače, je nutno mít na sobě roušku přes obličej, pro nasazovače tato povinnost neplatí v případě, že stanoviště nasazovačů jsou od sebe vzdáleny v předepsané vzdálenosti, v opačném případě pro něj povinnost platí též

 • pokud nastane situace, že si závodníci půjčují ovladače a další náčiní, je povinen zapůjčující otřít povrchy dezinfekčním prostředkem

 • účastníci závodu berou na vědomí, že k datu závodu se mohou jednotlivé body a prvky ochrany modifikovat a měnit dle aktuální pandemické situace v regionu 

 

V Mostě 18.5.2020 

 

Zdeněk Hába – ředitel seriálu

 


Příloha 2

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníkavzdělávání) 

..................................................................................................................................

datum narození: ..................................................................................................................................

trvale bytem: ..................................................................................................................................

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V    .................................... 

Dne ................................... 

.........................................................................

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

 


Příloha 3

 

Závodní seriál aut pro domácí autodráhy v měřítku 1/32

NCI.CZ - Mistrovství České republiky GT3

Organizační propozice

Pro akci: NCI.CZ MČR GT3 – sezona 2020

2.podnik seriálu

Místo konání: areál SVČ Albrechtická 414/1 Most, prostory autodráhy MK Most

Termín: 12. – 13.06.2020

Pořadatel : MK Most

Ředitel závodu: Zdeněk Hába

Hlavní rozhodčí : Kamil Velán

Rozhodčí: (bude upřesněno 12.6.2020)

Tech. komisaři : Jaroslav Švarc, Marek Jačka

Nasazovači: účastníci závodu

 

SOUTĚŽNÍ A ORGANIZAČNÍ PŘIPOMÍNKY : 

 1. Závod se řídí ve všech ohledech aktuálně platnými pravidly seriálu NCI.CZ MČR GT3 – 2020 http://svazmodelaru.cz/kaum/pravidla/pravidla-poharu-a-serialu/mcr-gt3/

http://svazmodelaru.cz/kaum/pravidla/stavebni/makety/gt3-32/

http://svazmodelaru.cz/kaum/pravidla/stavebni/makety/gt3-pro/

 1. Vypsané soutěžní kategorie: GT3 Am, GT3 Pro

 2. Startovné za kategorii a posádku: 150,- CZK 

 3. Cena jednotných a označených pneumatik pro závod GT Am: 80,- CZK/pár

 4. Přejímka modelů a prodej jednotných pneumatik pro GT Am 13.6.2020 v 8.45 hod.

 5. Občerstvení bude v průběhu závodu zajištěno pořadatelem v klubu

 6. Parkování v areálu zdarma

 7. Na autodráze je nutné se přezouvat, kouření v SVČ je zakázáno

 

ČASOVÝ PROGRAM : 

Pátek 13.06.2020 v 17:00 hod. - otevření autodráhy – vjezd do dvora SVČ z ul. Maršála Rybalka 

17:00 - 24:00 hod.  – volný trénink

Sobota 14.06.2020  

7:00 – 8:40 volný trénink

9:00 – závod kategorií v pořadí GT3 Am, GT3 Pro (délka bude upřesněna dle počtu posádek)

 

Přihlášky vložte do 2.6.2020 na stránky svazu modelářů:

 

http://svazmodelaru.cz/kaum /

 

V přihláškách označte žáky písmenem ž a seniory s

 

DALŠÍ INFORMACE:

 • Informace ohledně situace omezení vzhledem k epidemii koronaviru – viz v příloženém letáku

 • Každá posádka obdrží zdarma na závodě sadu tří triček s výběrem barvy a jejich velikostí pro následující závody seriálu a upomínkovou samolepku

 • I přes zajištění občerstvení doporučujme vybavit se vlastními zásobami

 

V Mostě 19.05.2020

Těšíme se na Vaší účast           

 

Za pořadatele – Ing. Kamil Šlachta

Za vedení závodu – Zdeněk Hába