Klub vznikl v roce 2006. Vzniku tohoto klubu bylo možné za velké pomoci tehdejšího ředitele střední školy technické v Mostě Mgr. Jiřího Škrábala.

Vítáme nové členy již od 6 let, kteří se mohou přihlásit do kroužku automodelářů nebo plastikových modelářů.

K dispozici je kvalitní dřevěná autodráha o délce 62m s elektronickou časomírou.

 

Zakladatelé klubu:

Ing. Kamil Šlachta

Ing. Lubomír Gemrot

Ing. Jiří Šretr

Tomáš Ratiborský