Návrh ocelových podvozků a předání k vyřezání laserem ke specializované firmě.